Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη πρόσληψης 22 εργατών με 8μηνη σύμβαση απ...

Προκήρυξη πρόσληψης 22 εργατών με 8μηνη σύμβαση απ...: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου