Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΤΙ... το Ρήγμα που Ενώνει: Ο πολυθεσίτης Θεόδωρος Φορτσάκης της ΝΕΡΙΤ

ΑΝΤΙ... το Ρήγμα που Ενώνει: Ο πολυθεσίτης Θεόδωρος Φορτσάκης της ΝΕΡΙΤ: Δεν είναι μόνο  Πρύτανης  του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  είναι επίσης και  πρόεδρος  του  Εποπτικού Συμβουλίου  της  Ν...