Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Προκηρυξη θεσεων για το δικαιουχο ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ 1


Προγραμμα κοινωφελους εργασιας
Από σήμερα 04/07/2012  ξεκινούν οι αιτήσεις των ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για το δικαιούχο φορέα Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) για δράσεις που θα υλοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων.  Επισυνάπτω τις ανακοινώσεις και τις προκηρύξεις για τις αιτήσεις των ωφελουμένων. Οι ειδικότητες και η διαδικασία των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 04/07/2012 - 13/07/2012 (πληροφορίες εντός των προκηρύξεων)
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθμός θέσεων που προκύπτουν ανά περιφερειακή ενότητα.

Περιφερειακή Ενότητα
Αριθμός Θέσεων ανά Συμπράττοντα Φορέα
Κεντρικός Τομέας
Περιφέρεια Αττικής (40 άτομα)
Δήμος Ηλιούπολης  (160 άτομα)
Δήμος Βύρωνα – Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (60 άτομα)
Ανατολική Αττική
Περιφέρεια Αττικής (14 άτομα)
Πειραιάς
Περιφέρεια Αττικής (30 άτομα)
Δήμος Πειραιά (250 άτομα)

Νησιά
Περιφέρεια Αττικής (15 άτομα)


Για την Περιφέρεια Αττικής θα προσληφθούν συνολικά 99 άτομα. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν και τις θέσεις που προκηρύσσει ο Δικαιούχος φορέας για προγράμματα που έχει αναλάβει με συμπράττοντες φορές Δήμους που ανήκουν στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες.

     
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
              www.patt.gov.gr

IMEGSEVEE
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
« ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Ενότητα Κεντρικού Τομέα», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),
προκηρύσσει 260  θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών,
Οι ειδικότητες είναι:
A/A
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αισθητικής Αγωγής
6
1
Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορική
14
2
Απόφοιτος Σχολών Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης ΤΕΙ
2
3
Βιβλιοθηκονόμος ΤΕΙ

1
4
Γεωπληροφορικής  - ΔΕ

1
5
Δασοπόνος
2
6
Δασοπυροσβέστες
5
7
Εργοδηγοί
2
8
Δενδροκηπουροί
7
9
Ειδικός παιδαγωγός
1
10
Εκπαιδευτές / δάσκαλοι σχολών οδήγησης
1
11
Εκπαιδευτικοί αγωγής υγείας
1
12
Εκπαιδευτικοί με σεμιναριακή εμπειρία
1
13
Επιστήμονας Μ.Μ.Ε. και συναφή
1
14
Εκπαιδευτές Περιβαλλοντολόγοι
4
15
Επιμελητές- Ξεναγοί Εθνικών Δρυμών
3
16
Επιστήμονας πολιτιστικής διαχείρισης και μουσειολογίας
1
17
Εργοθεραπευτές
3
18
Ζωγράφος-Εικαστικός
1
19
Ιατροί
3
20
Ιστορικών- Αρχαιολόγων
5
21
Καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής
4
22
Καθηγητές φυσικής αγωγής
3
23
Κοινωνικοί Λειτουργοί
7
24
Λογοθεραπευτής
1
25
Μάγειροι
1
26
Μηχανολόγος μηχανικός -  ΤΕ
4
27
Μουσικός
1
28
Νοσηλευτές
2
29
Οδηγοί
4
30
Οδοντίατροι
1
31
Οικονομολόγος
1
32
Παιδαγωγικά
4
33
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων
70
34
Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού
1
35
Συντονιστές Δράσης
8
36
Συντονιστές Εκπαίδευσης
6
37
ΤΕ Έργων Υποδομής / Δομικών Έργων
12
38
ΤΕ ηλεκτρολόγος
1
39
Τεχνικός ήχου
1
40
Τεχνίτες  ξυλουργοί
2
41
Τεχνίτες ελαιοχρωματιστές
5
42
Τεχνίτες ηλεκτρολόγοι
4
43
Τεχνίτες μονώσεων
1
44
Τεχνίτες πλακιδίων
1
45
Τεχνίτες σιδηρουργοί
2
46
Τεχνίτες υδραυλικοί
4
47
Τεχνίτης οικοδόμος
2
48
Τοπογράφος  Μηχανικός -  ΤΕ  (με γνώσεις GIS)
1
49
Τουριστικών Επαγγελμάτων
10
50
Υποδοχής Επισκεπτών
15
51
Φιλόλογοι
7
52
Φυσικοθεραπευτές
2
53
Χειριστής μηχανημάτων
3
54
Ψυκτικοί
1
55
Ψυχολόγος
3
ΣΥΝΟΛΟ

260

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.903 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316)  Ώρες: 09:00-14:00)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και έντυπα:
 α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση:  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, ΑΘΗΝΑ,
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr)
 γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·
και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
     
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
              www.patt.gov.gr

IMEGSEVEE
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
« ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή ενότητα Νήσων», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),
προκηρύσσει 15  θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών,
Οι ειδικότητες είναι:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1
Δ.Ε. Ξενόγλωσσοι γενικών καθηκόντων
8
2
Επαγγελματίες τουρισμού (Ξεναγοί κ.α.)
3
3
Εικαστικοί Επιστήμονες (Απόφοιτοι Σχολής Καλών Τεχνών)
2
4
Φιλόλογοι
1
5
Ιστορικοί- Αρχαιολόγοι
1

ΣΥΝΟΛΟ
15

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.906 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316)  Ώρες: 09:00-14:00)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και έντυπα:
 α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση:  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, ΑΘΗΝΑ,
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr)
 γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·
και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

     
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
              www.patt.gov.gr

IMEGSEVEE
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
« ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),
προκηρύσσει 280  θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών,
Οι ειδικότητες είναι:
A/A
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
1
ΤΕ ή ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
10
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15
4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5
5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
5
6
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
10
7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
5
8
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
10
9
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
10
10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
40
11
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
21
12
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5
13
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΠΛΑΚΑΔΩΝ
30
14
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
10
15
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
5
16
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
17
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
14
18
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
1
19
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
40
20
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
4
21
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
22
ΠΕ ή ΤΕ ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2
23
ΔΕ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
15
24
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
6
25
ΠΕ ή ΔΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ)
5
26
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
2
27
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΟ

280

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.905 / 01 / 2012 και να την υποβάλουν, από 4/7/2012 έως 13/7/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας», στη διεύθυνση:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Κεντρικό Δημαρχείο Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς (τηλ. 210 …………. .υπόψη κ. …………..  Ώρες: -…….)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και έντυπα:
 α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση:  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, ΑΘΗΝΑ,
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr)
 γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·
και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου