Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης Παρασκευή 14/12/2012ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φωτισμού έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης για καθορισμό συντελεστή Δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών Διαφήμισης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για καθορισμό των Τελών Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
 6. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τελών Νεκροταφείου έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Παλλήνης.
 9. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης σχεδίου στο ΟΤ 619 στην ΠΕ «ΚΕΝΤΡΟ».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης–σήμανσης περιμετρικά του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας στο Ο.Τ. 136.
12. Λήψη απόφασης για παραλαβή και ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης με τίτλο: «Π.Ε. 2- ΝΟΤΙΑ ΕΔΡΑ», της ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
13. Λήψη απόφασης για παραλαβή και ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης τμήματος περιοχής «Π.Ε. 10-ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ», της ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ».
15. Λήψη απόφασης για 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή σχαρών και αγωγών όμβριων επί της οδού Λεονταρίου», 37/2011.
16. Λήψη απόφασης για 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου 1ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων», 03/2008. 17. Λήψη απόφασης για έγκριση την υπ’ αριθμ. 43/2012 μελέτης του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις σε διάφορες οδούς για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ. Ε. Γέρακα».
18. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/12 μελέτης και της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Δήμο Παλλήνης ΠΕ Γαργηττός ΙΙ ΟΤ 770», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2011 σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της ΔΕ Γέρακα», αρ. μελ. 12/11.
20. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Οδοποιία εντός και εκτός σχεδίου οδών έτους 2011 σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της ΔΕ Γέρακα», αρ. μελ. 12/11.
21. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ», αρ. μελ. 79/2010.
 22. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», αρ. μελ. 160/2010.
 23. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», αρ. μελ. 106/2009.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ύψους αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για την κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών από την ΚΕΑΠΠΔΠ έτους 2013.
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προγράμματος Δράσης του ΝΠΙΔ ΚΕΑΠΠΔΠ, έτους 2013.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ ΚΕΑΠΠΔΠ οικ. έτους 2013.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων–εξόδων του ΝΠΙΔ ΚΕΑΠΠΔΠ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση από το δημοτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
28. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Παλλήνης έτους 2012.
29. Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2012.
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής βοηθημάτων ένδειας.
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων κτισμάτων οικ. ετών 2009 και 2011.
33. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Κοντό Ιωάννη κλπ.
34. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Φυρογένη Σαράντη του Βασιλειου .
Αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου μας παρακαλείται να επιδώσει την παρούσα.
 Γέρακας, 07-12-2012
 Ο Πρόεδρος Λιακόπουλος Άγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου