Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης Πέμπτη 13/12/2012Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο Οινοποιείο Πέτρου >> ( Λεωφόρο Μαραθώνος 117 ) στις 13/12/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.


Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στον Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φωτισμού έτους 2013 Δήμου Παλήννης.
Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό συντελεστή Δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό των τελών Διαφήμισης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό των τελών Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό του τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης. Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Νεκροταφείου έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δήμαρχο για τον καθορισμό τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.
Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων προς την εκτελεστική επιτροπή για έργα δράσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε Παλλήνης
Ζέρβας Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου